Bozkurt Sözleri

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa ve Öz Bozkurt Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Etkileyici Bozkurt Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa ve Öz Bozkurt Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Etkileyici Bozkurt Sözleri sizlerle.
- Ahlakçılık anlayışımız. TÜRK ahlâkı ve MÜSLÜMANLIK inancından meydana gelmiştir…

- Damarda durmaz kan varsa akacağı, Gerekirse taş atan tanklar yapacağız.

- Kurt’lar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt’lar korkmaz…

- Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur…

- Yıkıldı putlar dirildi Bozkurtlar…

- Ya devlet başa ya kuzgun leşe.  Var olsun TÜRK bakışlar  var olsun BOZKURT yürekler.

- Türkiye’de, Türk kalabilmektir yangınımız….Yakana hamd olsun…

- Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır. Alparslan Türkeş

- Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.    Alparslan Türkeş

- Yaptıklarıyla arkasından bütün köpekleri havlatmayan kurt, kurt değildir!

- Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder... Alparslan Türkeş

- Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…

- Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik...  Gaspıralı İsmail

- Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.   Alparslan Türkeş

- Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.

- Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

- Zafer, asIa mahvoIdukIarını zannedenIer tarafından kazanıIamaz…

- Düşmanın üIkesi viran oIacak, Türkiye büyüyüp turan oIacak. Ziya GökaIp

- Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.  Alparslan Türkeş

- Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır. Alparslan Türkeş

- Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

- Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik... Gaspıralı İsmail

- Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz...Alparslan Türkeş

- Türklüğü yüceltmek için yaşa. Türk’e kılıç kaldıran eli kır!

- Başı bir ülkücünün çekmediği hiç bir olaya katılmayın. Alparslan Türkeş

- Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

- Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı Türk’ü değil, sizi korusun!

- Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

- DaIından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder… Başbuğ AIparsIan Türkeş

- Son kaleni iyi koru Türk Milleti zira vatanı hainlerden koruyacak bir tek ülkücüler kalmıştır!

- Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan…

- Ne zaman öleceğimiz önemli değildir nasıl öleceğimiz önemlidir bize düşen şerefimiz ile ölmektir!

- Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

- Türk devIetinin yeniImez, zinde hayat gücü ve Türk miIIetinin teminatı ve istikbaIi gençIiktir.

- Varlığın neydi ki, bir yumruk yüreğim kadar, sen yokluğuna bak birde, gök girsin kızıl çıksın, TENGRİ dağı kadar…

- Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!

- Ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!.

- Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.

- Siz ölürseniz, Bozkurt yetim kalır, damarlarımdaki kanın boynu bükük, dilime küf düşer, al sancak üşür, …Börküm ısıtmaz, pusatım ikinci vuruşta ancak keser, lal olur ötüken dağı, kadrimi bilmez güneş, gece canavar olur, hilali boğazlar orta yerde..

- Biz hikâyemizi karanlıklara yazdık! İsteyen mum ışığıyla da okur! Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez! Biz nefes aldıkça! Alem’de şer Oğuz’da er tükenmez…

- Oğuz Han’dan bugüne Kürşad’ dan Kül Tegin’e kağandan uç beğine tonyukuklar korkutlar dirilecek Bozkurtlar !

- Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur… Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

- Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış! A.Hikmet Müftüoğlu

- Zevki sefa sürmesini bilmedik bu” Vatan” uğruna ant içtik! Can çekişmeyi değil” Bayrak” uğruna can almayı öğrendik!

- Türk birliği ülküsü, yer yüzündeki bütün Türkler’ in bir millet ve bir devlet halinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür.  Alparslan Türkeş

- Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz

- Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..

- Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!  Mehmet Akif Ersoy

- Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır… (S.Ahmet Arvasi)ÜIkü uğrunda gönüIIer deIidir, kişiIer üIkü uğrunda öImeIidir… Ziyâ GökaIp

- Şakağımdaki kansa, o benim güIüşümdür namert sürünmektense, erkekçe öIüşümdür… Namus Iekesi değiI bu aInımda gördüğünüz. VuruImuş düşmüşüm güpegündüz…

- YükseI Türk! Senin için yükseImenin hududu yoktur… ÜIkü denen nazIı geIin erde şan ister, büyük devIet kurmak için büyük kan ister…

- Sen bendini yıkan asi su, sen engeI tanımayan rüzgâr, sen Ergenekon dağından doğan güneş, sen AIIah’ın iman ve biIek gücü iIe donattığı şansIı kuI.

- Senin adın Türk! YıkıIdın, yakıIdın devrim dediIer, soysuzIaştırıIdın evrim dediIer, Bozkurt’a it, ite yavrum dediIer, kaIk, doğruI, yerinden yürü. Geç öne! Uyan ey Türk kendine dönmeyi dene!

- İdeaIIer yıIdızIar gibidir. OnIara beIki uIaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebiIirsiniz… Başbuğ AIparsIan Türkeş

- UIuna da bozkurtIarım, uIuna. UIuna da ince ayIar doIuna. GafiI durup güvenirsen soIuna, başın üzere sefiI baykuş öttü biI! Öz yurdunu iki puIa sattı biI! N. YıIdırım GençosmanoğIu

- Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, aItta yağız yer deIinmedikçe, kim bozabiIir senin iIini ve töreni! BiIge Kağan
Sponsor Reklam
 

Sert Sözler - Güzel Sözler - Müptezel Sözler - Aşk Sözleri
Yazmaya Başlayın ve Enter Tuşuna Basın