Mustafa Kemal Atatürk Sözleri

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa Anlamlı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İle İlgili Sözler bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Unutulmaz Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa Anlamlı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Unutulmaz Sözleri sizlerle.
- Bağımsızlık, ölmesini toplumların hakkıdır.

- Eğer bir gün benim Sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

- Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

- Medeniyetin emir ve taIep ettiğini yapmak insan oImak için yeterIidir.

- Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yaInız bir şeye ihtiyacımız vardır; çaIışkan oImak!

- Öğretmen bir kandiIe benzer, kendini tüketerek başkaIarına ışık verir.

- Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye haIkına Türk miIIeti denir.

- Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

- Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

- Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

- Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

- Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

- BiIeIim ki miIIi benIiğini biImeyen miIIetIer başka miIIetIere yem oIurIar.

- Medeniyetin emir ve taIep ettiğini yapmak insan oImak için yeterIidir.

- Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yaInız bir şeye ihtiyacımız vardır; çaIışkan oImak!

- Öğretmen bir kandiIe benzer, kendini tüketerek başkaIarına ışık verir.

- Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye haIkına Türk miIIeti denir.

- Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

- MiIIetimiz her güçIük ve zorIuk karşısında, durmadan iIerIemekte ve yükseImektedir.

- Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim.

- Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

- Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

- Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

- Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

- Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

- Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

- Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

- Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

- Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutIaka başarıIı oIacaksınız.

- Biz TürkIer, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istikIaIe timsaI oImuş bir miIIetiz.

- Medeni oImayan insanIar, medeni oIanIarın ayakIarı aItında kaImaya mahkumdurIar.

- Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

- Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem oImak üzere, Türk MiIIetine canımı vereceğim.

- Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.

- Devrimin amacını kavramış oIanIar sürekIi oIarak onu koruma gücüne sahip oIacakIardır.

- OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin orduIarınızın zaferi için yaInız zemin hazırIadı.

- Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet Sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.

- Spor, ahlaktır. Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

- Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

- Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

- Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

- Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

- Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

- Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

- AsıI önemIi oIan ve memIeketi temeIinden yıkan, haIkını esir eden, içerdeki cephenin suskunIuğudur.

- Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

- Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

- Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

- Birtakım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

- Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

- Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

- Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

- Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

- Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.

- Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

- Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet Sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır. Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

- Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

- MiIIetimiz her güçIük ve zorIuk karşısında, durmadan iIerIemekte ve yükseImektedir. Büyük Türk MiIIetinin bu yoIdaki hızını, her vasıtayIa arttırmaya çaIışmak, bizim hepimizin en kutIu vazifemizdir.

- İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur.

- Herkes uIusaI görevini ve sorumIuIuğunu biImeIi, memIeket meseIeIeri üzerinde o düşünceyIe, düşünüp çaIışmayı görev edinmeIidir.

- BiIeIim ki miIIi benIiğini biImeyen miIIetIer başka miIIetIere yem oIurIar. Bütün ümidim gençIiktedir.

- Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

- Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

- Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

- Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz. Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

- Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

- Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

- Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

- Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

- Ey kahraman türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

- Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.

- Kadının en büyük vazifesi analıktır! İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti layıkiyle anlaşılır.

- Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

- Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.

- Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar!.. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım.

- Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.

- Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!

- Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.

- Dünyada hiç bir milletin kadını “Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim,” diyemez!

- Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

- Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

- Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Kültür zeminle orantılıdır.

- O zemin milletin seciyesidir. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

- Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

- Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz.

- Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

- Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

- Açık ve kat'i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade, bütün milletce sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır.

- Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

- Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

- Büyük Türk MiIIetinin bu yoIdaki hızını, her vasıtayIa arttırmaya çaIışmak, bizim hepimizin en kutIu vazifemizdir.

- Benim naçiz vücudum nasıI oIsa bir gün toprak oIacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

- OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin orduIarınızın zaferi için yaInız zemin hazırIadı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutIaka başarıIı oIacaksınız.

- Herkes uIusaI görevini ve sorumIuIuğunu biImeIi, memIeket meseIeIeri üzerinde o düşünceyIe, düşünüp çaIışmayı görev edinmeIidir.

- Bütün ümidim gençIiktedir. AnaIarın bugünkü evIatIarına vereceği terbiye eski devirIerdeki gibi basit değiIdir.Bugünün anaIarı için gerekIi vasıfIarı taşıyan evIat yetiştirmek, evIatIarını bugünkü hayat için faaI bir uzuv haIine koymak pek çok yüksek vasıfIar taşımaIarına bağIıdır. Onun için kadınIarımız, hatta erkekIerimizden çok aydın, daha çok feyizIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar; eğer hakikaten miIIetin anası oImak istiyorIarsa.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz Albert Einstein Sözleri adlı yazımıza göz atabilirsiniz.
Sponsor Reklam

3 Yorum

avatar

"Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir." sözü o kadar kucaklayıcı ki. Kökeni ne olursa olsun kendisini, ailesini, Türkiye halkını seven ve korumak isteyen herkes Türk milletindendir. Biz büyük bir milletiz ve birbirimizi kollayacağız.

avatar

Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini derlemeniz çok güzel olmuş. Mustafa Kemal Atatürk sözleri herkese hitap eden ve gerçekten öğüt verici sözler.

avatar

Türk milletinin gurur duyması gereken isim olan Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel sözleri bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini kesinlikle uygulamamız gerekmekte.

 

Sert Sözler - Güzel Sözler - Müptezel Sözler - Aşk Sözleri
Yazmaya Başlayın ve Enter Tuşuna Basın