Rastgele Sözler

Söz Arşivi


Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa Anlamlı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İle İlgili Sözler bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Unutulmaz Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa Anlamlı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün Unutulmaz Sözleri sizlerle.
- Bağımsızlık, ölmesini toplumların hakkıdır.

- Eğer bir gün benim Sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.

- Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

- Medeniyetin emir ve taIep ettiğini yapmak insan oImak için yeterIidir.

- Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yaInız bir şeye ihtiyacımız vardır; çaIışkan oImak!

- Öğretmen bir kandiIe benzer, kendini tüketerek başkaIarına ışık verir.

- Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye haIkına Türk miIIeti denir.

- Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

- Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

- Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

- Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

- Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

- BiIeIim ki miIIi benIiğini biImeyen miIIetIer başka miIIetIere yem oIurIar.

- Medeniyetin emir ve taIep ettiğini yapmak insan oImak için yeterIidir.

- Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yaInız bir şeye ihtiyacımız vardır; çaIışkan oImak!

- Öğretmen bir kandiIe benzer, kendini tüketerek başkaIarına ışık verir.

- Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye haIkına Türk miIIeti denir.

- Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

- MiIIetimiz her güçIük ve zorIuk karşısında, durmadan iIerIemekte ve yükseImektedir.

- Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim.

- Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

- Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

- Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

- Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

- Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

- Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur.

- Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

- Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

- Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutIaka başarıIı oIacaksınız.

- Biz TürkIer, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istikIaIe timsaI oImuş bir miIIetiz.

- Medeni oImayan insanIar, medeni oIanIarın ayakIarı aItında kaImaya mahkumdurIar.

- Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

- Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem oImak üzere, Türk MiIIetine canımı vereceğim.

- Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.

- Devrimin amacını kavramış oIanIar sürekIi oIarak onu koruma gücüne sahip oIacakIardır.

- OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin orduIarınızın zaferi için yaInız zemin hazırIadı.

- Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet Sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır.

- Spor, ahlaktır. Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

- Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

- Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

- Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

- Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

- Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

- Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

- AsıI önemIi oIan ve memIeketi temeIinden yıkan, haIkını esir eden, içerdeki cephenin suskunIuğudur.

- Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

- Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

- Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

- Birtakım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

- Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

- Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız.

- Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.

- Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür.

- Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur.

- Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.

- Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir.

- Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet Sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır. Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

- Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

- MiIIetimiz her güçIük ve zorIuk karşısında, durmadan iIerIemekte ve yükseImektedir. Büyük Türk MiIIetinin bu yoIdaki hızını, her vasıtayIa arttırmaya çaIışmak, bizim hepimizin en kutIu vazifemizdir.

- İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur.

- Herkes uIusaI görevini ve sorumIuIuğunu biImeIi, memIeket meseIeIeri üzerinde o düşünceyIe, düşünüp çaIışmayı görev edinmeIidir.

- BiIeIim ki miIIi benIiğini biImeyen miIIetIer başka miIIetIere yem oIurIar. Bütün ümidim gençIiktedir.

- Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

- Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

- Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

- Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz. Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

- Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır. Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

- Birtakım kuşbeyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

- Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

- Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

- Ey kahraman türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

- Milletimiz güçlü bir millet olmaya azmetmiştir. Bunun gereklerinden biri de kadınlarımızın her konuda yükselmelerini sağlamaktır. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir.

- Kadının en büyük vazifesi analıktır! İlk terbiye verilen yerin ana kucağı olduğu düşünülürse, bu vazifenin ehemmiyeti layıkiyle anlaşılır.

- Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

- Kadınlar içtimai hayatta erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır.

- Tarlalarda erkeklerle birlikte çalışan, kasabalarda pazar yerine giden, yumurta ve tavuğunu satan, ondan sonra kendisine gerekenleri bizzat satın alan, çalışmalarının hepsinde kocalarına yardımcı olan kadınlar!.. Ben bu kadınlar arasında kocalarından daha iyi işten anlayanlara ve hesap yapanlara rastladım.

- Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur.

- Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!

- Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.

- Dünyada hiç bir milletin kadını “Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim,” diyemez!

- Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

- Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

- Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır. Kültür zeminle orantılıdır.

- O zemin milletin seciyesidir. Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

- Türk çocuklarına sporun bugünkü tekniğini öğretmek ve bunlardan bir kısmını bazı törenlerde ve bayramlarda dekor olarak koymak gerekir.

- Spordan yoksun olan bir gençlik nasıl ki vatan müdafaası sırasında etkili olamıyorsa, insan denen varlığın kafa yapısı da ne derece tekamül ederse etsin, bedeni inkişafı noksan ve yetersiz olursa, o kafayı ileriye götüremez, taşıyamaz.

- Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir.

- Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.

- Açık ve kat'i olarak söyleyeyim ki, sporda muvaffak olabilmek için her türlü yardımdan ziyade, bütün milletce sporun mahiyetinin ve değerinin anlaşılmış olması gerekmekte, onu kalpte muhabbet ve vatani bir vazife olarak telakki eylemek lazımdır.

- Her boy ölçüşmede arkalarında Türk Milletinin bulunduğu ve Millet şerefini düşünmelerini Türk sporcularına meslek düsturu olarak kaydediyorum.

- Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

- Büyük Türk MiIIetinin bu yoIdaki hızını, her vasıtayIa arttırmaya çaIışmak, bizim hepimizin en kutIu vazifemizdir.

- Benim naçiz vücudum nasıI oIsa bir gün toprak oIacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.

- OrduIarımızın kazandığı zafer, sizin ve sizin orduIarınızın zaferi için yaInız zemin hazırIadı. Gerçek zaferi siz kazanacak ve devam edeceksiniz ve mutIaka başarıIı oIacaksınız.

- Herkes uIusaI görevini ve sorumIuIuğunu biImeIi, memIeket meseIeIeri üzerinde o düşünceyIe, düşünüp çaIışmayı görev edinmeIidir.

- Bütün ümidim gençIiktedir. AnaIarın bugünkü evIatIarına vereceği terbiye eski devirIerdeki gibi basit değiIdir.Bugünün anaIarı için gerekIi vasıfIarı taşıyan evIat yetiştirmek, evIatIarını bugünkü hayat için faaI bir uzuv haIine koymak pek çok yüksek vasıfIar taşımaIarına bağIıdır. Onun için kadınIarımız, hatta erkekIerimizden çok aydın, daha çok feyizIi, daha fazIa biIgiIi oImaya mecburdurIar; eğer hakikaten miIIetin anası oImak istiyorIarsa.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz Albert Einstein Sözleri adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa ve Öz Bozkurt Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Etkileyici Bozkurt Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Kısa ve Öz Bozkurt Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Etkileyici Bozkurt Sözleri sizlerle.
- Ahlakçılık anlayışımız. TÜRK ahlâkı ve MÜSLÜMANLIK inancından meydana gelmiştir…

- Damarda durmaz kan varsa akacağı, Gerekirse taş atan tanklar yapacağız.

- Kurt’lar ulumadıkça köpekler susmaz. Köpekler ürese de Kurt’lar korkmaz…

- Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur sorun itin havlaması değil kurdun yokluğudur…

- Yıkıldı putlar dirildi Bozkurtlar…

- Ya devlet başa ya kuzgun leşe.  Var olsun TÜRK bakışlar  var olsun BOZKURT yürekler.

- Türkiye’de, Türk kalabilmektir yangınımız….Yakana hamd olsun…

- Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır. Alparslan Türkeş

- Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.    Alparslan Türkeş

- Yaptıklarıyla arkasından bütün köpekleri havlatmayan kurt, kurt değildir!

- Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder... Alparslan Türkeş

- Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür, Namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür…

- Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik...  Gaspıralı İsmail

- Dokuz Işık demek, Türk Ülküsü demektir.   Alparslan Türkeş

- Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp “TURAN” olacak.

- Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır.

- Zafer, asIa mahvoIdukIarını zannedenIer tarafından kazanıIamaz…

- Düşmanın üIkesi viran oIacak, Türkiye büyüyüp turan oIacak. Ziya GökaIp

- Milleti ve Vatanı bölmek isteyenlerle kavgamız vardır.  Alparslan Türkeş

- Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır. Alparslan Türkeş

- Geldi ölümlü yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek?

- Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik... Gaspıralı İsmail

- Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz...Alparslan Türkeş

- Türklüğü yüceltmek için yaşa. Türk’e kılıç kaldıran eli kır!

- Başı bir ülkücünün çekmediği hiç bir olaya katılmayın. Alparslan Türkeş

- Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

- Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı Türk’ü değil, sizi korusun!

- Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

- DaIından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder… Başbuğ AIparsIan Türkeş

- Son kaleni iyi koru Türk Milleti zira vatanı hainlerden koruyacak bir tek ülkücüler kalmıştır!

- Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; Turan…

- Ne zaman öleceğimiz önemli değildir nasıl öleceğimiz önemlidir bize düşen şerefimiz ile ölmektir!

- Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

- Türk devIetinin yeniImez, zinde hayat gücü ve Türk miIIetinin teminatı ve istikbaIi gençIiktir.

- Varlığın neydi ki, bir yumruk yüreğim kadar, sen yokluğuna bak birde, gök girsin kızıl çıksın, TENGRİ dağı kadar…

- Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, Soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, Kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! UYAN EY TÜRK KENDİNE DÖNMEYİ DENE!

- Ne kaya kaleler ne demir kapılar ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış!.

- Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir, Zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, Uzaktan dertleşenler, selam sizlere.

- Siz ölürseniz, Bozkurt yetim kalır, damarlarımdaki kanın boynu bükük, dilime küf düşer, al sancak üşür, …Börküm ısıtmaz, pusatım ikinci vuruşta ancak keser, lal olur ötüken dağı, kadrimi bilmez güneş, gece canavar olur, hilali boğazlar orta yerde..

- Biz hikâyemizi karanlıklara yazdık! İsteyen mum ışığıyla da okur! Lakin okumasını bilmeyene güneş bile fayda etmez! Biz nefes aldıkça! Alem’de şer Oğuz’da er tükenmez…

- Oğuz Han’dan bugüne Kürşad’ dan Kül Tegin’e kağandan uç beğine tonyukuklar korkutlar dirilecek Bozkurtlar !

- Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur… Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

- Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle döğüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış! A.Hikmet Müftüoğlu

- Zevki sefa sürmesini bilmedik bu” Vatan” uğruna ant içtik! Can çekişmeyi değil” Bayrak” uğruna can almayı öğrendik!

- Türk birliği ülküsü, yer yüzündeki bütün Türkler’ in bir millet ve bir devlet halinde, bir bayrak altında toplanması ülküsüdür.  Alparslan Türkeş

- Biz aziz milletimize müreffeh, kuvvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz

- Ey Türk, Titre ve Kendine Dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, Altta yağız yer delinmedikçe, Kim bozabilir senin ilini ve töreni!..

- Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, Kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, Tükürün milleti alçakça vuran darbelere, Tükürün onlara alkış tutan kahpelere!  Mehmet Akif Ersoy

- Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır… (S.Ahmet Arvasi)ÜIkü uğrunda gönüIIer deIidir, kişiIer üIkü uğrunda öImeIidir… Ziyâ GökaIp

- Şakağımdaki kansa, o benim güIüşümdür namert sürünmektense, erkekçe öIüşümdür… Namus Iekesi değiI bu aInımda gördüğünüz. VuruImuş düşmüşüm güpegündüz…

- YükseI Türk! Senin için yükseImenin hududu yoktur… ÜIkü denen nazIı geIin erde şan ister, büyük devIet kurmak için büyük kan ister…

- Sen bendini yıkan asi su, sen engeI tanımayan rüzgâr, sen Ergenekon dağından doğan güneş, sen AIIah’ın iman ve biIek gücü iIe donattığı şansIı kuI.

- Senin adın Türk! YıkıIdın, yakıIdın devrim dediIer, soysuzIaştırıIdın evrim dediIer, Bozkurt’a it, ite yavrum dediIer, kaIk, doğruI, yerinden yürü. Geç öne! Uyan ey Türk kendine dönmeyi dene!

- İdeaIIer yıIdızIar gibidir. OnIara beIki uIaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebiIirsiniz… Başbuğ AIparsIan Türkeş

- UIuna da bozkurtIarım, uIuna. UIuna da ince ayIar doIuna. GafiI durup güvenirsen soIuna, başın üzere sefiI baykuş öttü biI! Öz yurdunu iki puIa sattı biI! N. YıIdırım GençosmanoğIu

- Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, aItta yağız yer deIinmedikçe, kim bozabiIir senin iIini ve töreni! BiIge Kağan

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Etkileyici Ülkücü Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Anlamlı Ülkücü Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Etkileyici Ülkücü Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Anlamlı Ülkücü Sözleri sizlerle.
- O ad ki her unvandan üstündür.

- Tanrı kırbacıyız aman nedir bilmeyiz. Atilla

- Türkü ancak ezan sesi susturur.

- Birliğimiz daimdir dostumuzu biliriz. Bilge Kağan

- Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

- Bir bak tarihe Türk’e baş kaldıranların sonu ne olmuş?

- Unutursak Türklüğümüzü gök girsin kızıl çıksın.

- Türklüğü yüceltmek için yaşa. Türk’e kılıç kaldıran eli kır!

- Bu yurdu kanla aldık, kimselere vermeyiz. Alp Arslan

- İnancımız sarsılmaz sağlamdır yüreğimiz. Fatih Sultan Mehmet

- Asena yürekli kızlara, bozkurt yürekli erkeklere yakışır.

- Başı bir ülkücünün çekmediği hiç bir olaya katılmayın. Alparslan Türkeş

- Unutma Türk. “Korkma” diye başlıyor senin İstiklal Marşın!

- Ozan çalar kopuzu teller koparcasına, bir Bozkurt yeter itin onlarcasına.

- Zafer, asla mahvolduklarını zannedenler tarafından kazanılamaz…

- Ülkü uğrunda gönüller delidir, kişiler ülkü uğrunda ölmelidir… Ziyâ Gökalp

- Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene!

- Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgâr tayin eder… Başbuğ Alparslan Türkeş

- Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp turan olacak. Ziya Gökalp

- Bütün Türkler bir gün ansızın delirecektir! O zaman Tanrı Türk’ü değil, sizi korusun!

- Ülkücü kızları çok sevin azizim. Zira onlar, ne davasını ne de sevdasını bırakır.

- Saygı olsun bu çelik atlıların gök tuğuna. Tuğu kaldırmış olan, orduların Başbuğuna.

- Aspanda Bürküt, Jerde Kökbörü bol! Gökyüzünde Kartal, yerde Bozkurt ol!

- Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir..

- İdealler yıldızlar gibidir. Onlara belki ulaşamazsınız ama bakarak yönünüzü tayin edebilirsiniz.

- Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir; turan..

- Bugün Türk’e rütbe yok! Bu Mehmetler cengidir. Türkün her bir şehidi, Oğuz Kağan dengidir.

- Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez.

- Ne kemik uğruna köpek olduk ne de menfaat uğruna çakal. Biz hayatımız boyunca hep dik durduk.

- Türk devletinin yenilmez, zinde hayat gücü ve Türk milletinin teminatı ve istikbali gençliktir.

- Türk’sün ki görecek davan var cihanda. Susarsan soracak elbet Tanrı; ne yaptın o asil kanla?

- Milletler arasındaki mücadele şuurundan mahrum olan toplumlar başkasının boyunduruğu altına düşerler.

- Milletler, yabancı kuvvetlerin ordularınca yok edilmeden önce manevi ve fikri güçleri tarafından esaret altına alınırlar.

- Türkiye’nin yükselişi ithal fikirle olmaz. Hiç bir yabancı, türkün menfaatlerini Türk milletinin kendisi kadar düşünemez.

- Gençliğimizi büyük bir savaş beklemektedir. Bozgunculuğa, tembelliğe, ahlaksızlığa, cehalete, yalancılığa karşı büyük bir savaş.

- Türk aydınları için Batı’nın sığınması olmak bir ideal olarak benimsenmiştir. Milletimiz için bundan korkunç felaket düşünülemez.

- Yüksel Türk! Senin için yükselmenin hududu yoktur… Ülkü denen nazlı gelin erde şan ister, büyük devlet kurmak için büyük kan ister…

- Toprak bütünlüğümüzü devletimizin ve milletimizin bölünmezliğini hedef alan hainlere karşı Türk milleti olarak ayağa kalkmalıyız.

- Davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve geceli gündüzlü çalışmaya girişmekle mümkündür.

- Ey Türk, titre ve kendine dön! Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, kim bozabilir senin ilini ve töreni! Bilge Kağan

- Biz aziz milletimize müreffeh, küvetli ve büyük bir Türkiye taahhüt ediyoruz; kendimizi millete adıyoruz. Ve Türklük yoluna başlarımızı koyuyoruz.

- Sen bendini yıkan asi su, sen engel tanımayan rüzgâr, sen Ergenekon dağından doğan güneş, sen Allah’ın iman ve bilek gücü ile donattığı şanslı kul.

- Şakağımdaki kansa, o benim gülüşümdür namert sürünmektense, erkekçe ölüşümdür… Namus lekesi değil bu alnımda gördüğünüz. Vurulmuş düşmüşüm güpegündüz…

- Zafer ülkü kaynağının çeşmesidir zafer gönüllerin birleşmesidir. Gönülleri birleşenler, selam sizlere, uzaktan dertleşenler, selam sizlere. H. Nihal Atsız

- Ve tarih bir gün, acz içinde kıvrana kıvrana şehadete susamış bir ülkücüden daha müthiş bir silahın keşfedilemediğini yazmak zorunda kalacaktır… S. Ahmet Arvasi

- Deme bana kayı, oğuz, İlhanlı, türküm; bu ad her unvandan üstündür. Yoktur Azer, Kırgız, Özbek, kazanlı, Türk milleti bir bölünmez bütündür. Ziya Gökâlp

- Türk milliyetçiliği meşru savunma, yüksek insanlık duyguları ve Türk milletinin kendi tabii haklarının savunulması, korunması duygusu ve iradesinin, şuurunun bir ifadesidir.

- Ülkücüler, insanlık âlemi içinde ne uşak olmayı, ne de başkalarını uşak olarak kullanmayı kabul etmeyen şerefli bir bayrağın taşıyıcısıdır. Başbuğ Alparslan Türkeş

- Durma düşman durma, gücünü artır, Türklüğün başına hakaret yağdır. Uyuyan bir kavme bu felaket azdır, vur eski kölesi utandır onu, bırakma uyusun, uyandır onu! Ziyâ Gökalp

- Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz, çünkü bu yol kutludur, gider tanrı dağına. Hâlbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin, topu da değişilir bir sokak kaltağına. H. Nihal Atsız

- Tükürün cephe-i lâkaydına şarkın, tükürün, kuşkulansın, görelim gayretleri halkın, tükürün milleti alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış tutan kahpelere! Mehmet Akif Ersoy

- Uluna da bozkurtlarım, uluna. Uluna da ince aylar doluna. Gafil durup güvenirsen soluna, başın üzere sefil baykuş öttü bil! Öz yurdunu iki pula sattı bil! N. Yıldırım Gençosmanoğlu

- Yâ Rab bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Mahşerde mi biçarelerin, yoksa felâhı? Nur istiyoruz… Sen bize yangın gönderiyorsun! Yandık diyoruz… Boğmaya kan gönderiyorsun! Mehmet Akif Ersoy

- Senin adın Türk! Yıkıldın, yakıldın devrim dediler, soysuzlaştırıldın evrim dediler, Bozkurt’a it, ite yavrum dediler, kalk, doğrul, yerinden yürü. Geç öne! Uyan ey Türk kendine dönmeyi dene!

- Ne kaya kaleler, ne demir kapılar, ne çelik silahlar yolunu kesmeyecek. Yarı cihan ümmetiyle dövüşeceksin. Ezdikçe mağrur, ezildikçe meyus olma! Daima didin ve öğren, daima iste ve yüksel! Adil ve rahim ol! Korkutmaktan ziyade sevdirmeye çalış! A. Hikmet Müftüoğlu

- Haydi, artık dinsin ıstırapların, ufuklardan şanlı bir gün doğacak yarın, güzellikle, sıcaklıkla ve ihtişamla. Kumandasız hazır olup onu selamla! Gönlündeki yaraların kanını dindir! Yüzde yüz Türk olduğun gün cihan senindir. H. Nihal Atsız

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Anlamlı Vatan Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Güzel Vatan Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Anlamlı Vatan Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Güzel Vatan Sözleri sizlerle.
- Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

- Vatan sevgisi imandan gelir. Hz. Muhammed

- Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır.

- Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.

- Başlar düşmeden yere bayrak düşmez, vatan bölünmez.

- Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz. ll. Abdülhamid

- Vatan hastalığı diye bir hastalığımız var. Allah şifa vermesin.

- Vatan üstünde kıymetini bilen millet varsa vatandır.

- Kan grubum, vatan haini olmayan herkese uyar. Nejat Uygur

- Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Atatürk

- Vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim.

- Vatan sevmenin sağı solu olmaz. Yüreği olur, o da varsa!

- Vatan sağlığa benzer, değeri, kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

- Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır.

- Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

- Eğer vatan sevgisi olmasaydı, vatanın bazı yöreleri çekilmezdi.

- Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır?

- Vatan için ölmek de var; fakat borcun yaşamaktır. Tevfik Fikret

- Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksız da sevilir karşımda ki vatansa.

- Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuklarda tutmaz. Muhsin Yazıcıoğlu

- Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir insanı, bir insan da bir ülkeyi kurtarır.

- Ezanla geldik salayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

- Şahsınıza kötülük edenleri affediniz; vatan ve milletinize kötülük edenleri asla!

- Bir insanın ülkesine hizmet vermeden ölmesi çok acıdır. George Linley

- Sahipsiz olan vatanın batması haktır, sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.

- İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

- Vatan sevgisi; ruhları, kirden kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Mustafa Kemal Atatürk

- Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker görmedim.

- Vatan bir milletin evidir, ocağıdır. Vatansız millet kimsesiz kalmış çocuk gibidir.

- Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

- Vatanperverlik duygusunu yaşamayan toplum, tarihte yok olmaya mahkûmdur.

- Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

- İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

- Bayrakları bayrak yapan, üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa, vatandır.

- Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor.

- Barış sırasında vatana yapacağın hizmet, savaş esnasında vatan için ne yapacağınızı ortaya koyar.

- Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.

- Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; bir hilal uğruna, Ya Rab, ne güneşler batıyor.

- Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur.

- Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz, lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.

- Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.

- Bir memleketin saha bakımdan büyüklüğü onun gerçek büyüklüğünü ifade etmez ve bir milleti millet yapan arazisi değildir.

- Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Orhan Şaik Gökyay

- Zengin insanlar yurt dışına çıkıp yaşamak ister, ama çıktıklarında istediklerinin ve tasarladıklarının gerçekleşmediğini gördüklerinde ne kadar yanlış yaptıklarını ve ülkelerinin harabelerinin bile önemli olduğunu anlarlar.

- Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedr’in aslanları ancak, bu kadar şanlı idi.

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Asker Yareni Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Kısa Askerlik Yareni Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Asker Yareni Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Kısa Askerlik Yareni Sözleri sizlerle.
- Senden önce yalnızlığı özgürlük bilirdim Askerim.

- Bu şafak biter mi? ey askerim seni hep bekliyorum..

- Aşkın gözyaşları denize düştüğü zaman, dalgalar sahilde seni seviyorum yazar..

- Dağların aslanı gecen gündüz gibi olsun, dualarım seninle Askerim.

- Askerim canım benim Türk Milleti’nin kalbi sensin!

- Şafak değil, sensizlik beni acıtan! Seni çok özledim bir tanem.

- Şafak Bitince Eve Dönüşünü beklerim Askerim.

- Tencerem var tavam var, Asker yareniyim havam var..

- Canım aşkım gururumsun be askerim.

- Sebekliklerimizi kıskanışlarını bana kızmanı bile öyle özledim ki aşkım.

- Canım benim, en sevdiğim, en değerlim, hayatım, aşkım, askerim.

- Nasıl özlemişim seni bir bilsen aşkım doyamadım sana Askerim.

- Ağlama kurban olduğum her zaman yanındayım kalbim aşkım hep seninle askerim.

- Şafak değil sensizlik beni acıtan! seni çok özledim birtanem…

- Beklemek güzeldir dönecekse eğer beklenen. Özlemek güzeldir özlüyorsa eğer özlenen.

- Ah benim canım ah benim askerim ne çok koydu gidişin.

- Allah biliyor sen de bil seni askerde çok özledim.

- Sen kaç nöbetindesin bilemiyorum ama ben her gece senin için 3-5 nöbetini tutuyorum.

- Özlemek denmez buna bunun adı yangın. Aşkımm..

- Dilimi tuttum da yüreğim durmadı be mübarek. Özlüyorum işte. Askerim.

- Canım askerim, seni çok özledim, geleceğin günleri bir bir sayıyorum.

- Vatani görevini yerine getiren askerim, ben senin her anının hasretiyim..

- Mutluluğa şafak sayıyoruz..

- Herkese nasip değil, asker olmak hudutta. Al bayrağın rengi var, yerde, gökte, bulutta.

- Askerim Canım benim Türk milletinin Kalbi Sensin..

- Aşkım yatağın, sevgim yorganın, yüreğim yastığın olsun. Asker ocağında rahat uyu birtanem.

- Belki sen şimdi ya uykudasın, ya nöbetsin, canım sevgilim sen her zaman benim kalbimdesin.

- Ve sen canım ciğerim mucizem tek aşkım hep baş köşe de olacaksın seni seviyorum askerim.

- Öyle çok özlemişim öyle çok beklemişim ki öyle benimsemişim ki benliğime kattım seni Askerim.

- Ayrılığa da gülüyorsam, hasretimi gözlerimde saklıyorsam bil ki askerim sana olan sevdamdandır.

- Sen benim rüyalarımdaki hayalim, hayattaki tek yaşama sebebimsin.. İyi geceler askerim..

- Askerler vurulunca Değil Unutulunca ölürler. Seni Son nefesime kadar unutmayacağım Askerim..!

- Bu kalbe bir kere adın yazıldı bir daha silinmeyecek, bu ömrüm ömrüne adandı son nefesim seninle olacak.

- Sensiz ilk günüm askerim, ben hep seni özlerim, ben hep seni beklerim. Sen gelene kadar gözlerimden yaşlar dökerim.

- Canım askerim özlüyorum işte seni öyle sıradan herkes gibi değil, her an her saniye seni özlüyorum yeniden tekrar tekrar.

- Biliyorum o on iki ay geçecek, o şafak bir gün doğan güneş diyecek, işte o doğan güneş bizim için doğacak aşkım.

- Askerimin otobüsü korna çalarak gidiyor, yârimden ayrı kaldım yüreğim yanıyor, söyle bana söyle sevgilim bu ayrılık çabuk geçer mi?

- Sen bilir misin sevgilim? Sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Yokluğunda sevginle bu yüreği ısıtabilmektir.

- Gittiğin yerlerde güzel bir kız görürsen ona vurulma ve seni çok seven, senin için her gün gözyaşı döken bu sevgilini unutma.

- Giderken arkandan baka kaldım, gitme canım sevgilim diye haykıramadım, olsun be askerim sonunda seninle mutluluk varsa o şafak elbet atmaya mahkum.

- Canım sevgilim sen vatan nöbetindesin, ben ise senin nöbetindeyim, sensizliğin nöbetindeyim. Biliyorum bir gün bu nöbetlerimiz bitecek, seven bu kalpler kavuşacak.

- Sen şafak sayıyor musun sevgilim bilmiyorum ama ben her gün geleceğin günleri sayıyorum. Bak bugünde geçti ayrılık bir gün daha azaldı.

- Aşkım seni ısıtan bir yorgan olsun, kalbim her zaman seni koruyan bir kalkan olsun, sevgim senin şafağın olsun. Seni çok seviyorum aşkım.

- Benim sevdiğim asker oldu, onsu geçen her gün gözlerim doldu, ama sevdiğim gelecek bu ayrılıklar son bulacak.

- Canım askerim benim içimde bir nefes gibisin, her an gözlerimin önünde her an benimlesin, senden ayrılık çok zor olsa da sen benim biricik sevgilimsin.

- Göz gözü görüp gönlü sevmişse eğer, elin eli tutmasına gerek yok askerim ben seni uzaklardan da çok severim.

- Asker oldun sevgilim, beni, bu vatanı korumak için uykusuz kaldın, uykularını böldün. Uykum arasında rüyamda gördüm seni çok seviyorum diye haykırdım ama duyuramadım.

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Asker Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Kısa Askerlik Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Asker Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte En Kısa Askerlik Sözleri sizlerle.
- Hainlere korku salan, cephelerde kelle alan, vatan için şehit olan Özel Harekat…

- Güneydoğuda oyunlar bozar, şehir şehir sokak sokak destanlar yazar Özel Harekat...

- Türk askeri eğer savaşa girerse siz anca mezara girersiniz.

- Cansa can, kansa kan… Yeter ki sen dalgalan şanlı bayrağım.

- Asker vurulunca değil unutulunca ölürmüş.

- Al bayrak dalgalandığı sürece bu vatan dimdik ayakta olacaktır.

- Komandoyuz biz yüce dağlar aşarız, Anne baba terk ederiz vatan için koşarız.

- Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi… Gözüm al bayrak arar, kulağım ise ezan sesi.

- Aşk güzeldir karşılığı varsa ama karşılıksızda sevilir Söz konusu vatansa…

- Taşında gözü olanın yurduna mezar kazacağız.

- Hain soysusun alnına yaşasın TURAN yazacağız.

- Yetmez! Türk Askerine dünya yetmez. Hedef Kızıl Elma...

- Bir Türk askerinin göz yaşı dağı taşı duman edecek.

- Askere dua edin, teröre lanet edin. Nöbet sırası bende hakkınızı helal edin.

- Bu vatan bizimdir ferman gerekmez! Askerin olduğu yere yabancı giremez.

- Her doğan güneş ömrümden gün alsa da, elbet o güneş özgürlüğüm için doğacaktır.

- Ezanla geldik selayla gideriz. Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

- Dağların aslanları geceniz gündüz gibi olsun dualarım sizinle askerim.

- Askerim canım benim Türk Milleti’nin kalbi sensin

- Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir.

- Askere dua edin, teröre lanet edin. Nöbet sırası bende hakkınızı helal edin.

- Dağların aslanları geceniz gündüz gibi olsun dualarım sizinle askerim.

- Şafak ne kadar zengin olursa olsun, bir gün fakirleşmeye mahkumdur.

- Dağların tepesine, eşkıyanın alnına, kızların kalbine ölümsüz MEHMETÇİK yazacağım.

- Her doğan güneş gençliğimin kaybıysa, Her batan güneşte şafağımın kaybıdır.

- Aşkım yatağın, sevgim yorganın, yüreğim yastığın olsun.

- Asker ocağında rahat uyu birtanem.

- Spora gidememekten yakınıyordun ya. Al işte spor senin ayağına geldi, iyi değerlendir.

- Askerim canım benim Türk Milleti’nin kalbi sensin!

- Dağlar kalmaz tilkiye, senle mutlu Türkiye. Sen yeter ki güçlü dur sarıl güzel ülküye.

- Haydi şimdi Askere. Şanı alıp tezkere... Şehit olup gelirsen o da kutlu tezkere.

- Dağda inler kalmasın Mehmet şehit olmasın. 20'sinde fidanlar sararıp da solmasın.

- Allah bütün Mehmetçikleri annelerine ve sevdiklerine bağışlasın.

- Komandolar vurulunca değil unutulunca ölürler.

- Seni 12 ay değil, son nefesime kadar beklerim askerim.

- Vatan için gidiyorum, senin için döneceğim!

- Ezanla geldik selayla gideriz.

- Bu vatan için kanımızı şerbet diye içeriz.

- Ne Albay, ne Yarbay. Alayına BAYBAY.

- Doğan her güneş gençliğimin kaybıysa, batan her güneş şafağımın kaybıdır.

- Bitmez diyorlar bana senin askerliğin, varsın bitmesin.

- Bizler Atatürk’ün askerleriyiz ayık olun Vatan bize emanet.

- Mardin güzelse sebebi sensin seni sevmek özelse 365′da gizlisin.

- Bugün şafak 100! Yüz gün sonra mekan 27.

- Bekle Gaziantep bir gün sevdalın gelecek.

- Her ananın oğlu asker olur ama her genç kızın sevdiği bahriyeli olamaz.

- Üç günlük dünya dediler 365 günü kitlediler.

- 365 gün VATAN için. Gerisi senin için bir tanem.

- Vatan bize, Kozan size, kızlar ALLAH’a emanet.

- Şafak değil, sensizlik beni acıtan! Seni çok özledim birtanem.

- İlk başlarda kaç gün kaldı yerine kaç gün geçti diye sayarsan senin için daha kolay olacaktır.

- Ayrılığa da gülüyorsam, hasretimi gözlerimde saklıyorsam bil ki askerim sana olan sevdamdandır.

- Ben burada 12 ay değil 12 yıl yapmaya razıyım, yeter ki şehitlerimiz rahat uyusun yerinde.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz Sedat Peker Sözleri adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Sedat Peker Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte Sedat Peker Sözleri sizlerle;

Sevgili kullanıcılarımız, sizler için birbirinden Sedat Peker Sözleri bulduk, buluşturduk ve bir araya getirdik. İşte Sedat Peker Sözleri sizlerle.
- Affetmek büyüklük, unutmak alçaklıktır.

- Yalan çok çabuk herkese ulaşır doğru ise yavaş ama tam zamanında yetişir.

- Ziyafet sofrasındaki kırıntılara talip olanlar, hiçbir zaman efendi olamazlar.

- Onurumuz biz onu terk etmeden, bizi terk etmeyecek tek şeydir.

- Siyahın kaderi suçlanmak beyazın kaderi kirlenmek…

- Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır.

- Bu kanunlar sayesinde Hans’ların Hasanlardan daha kıymetli olduğunu öğreniyoruz.

- Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden de korkmazlar.

- Yüce Allah’ın bir şeyi ertelemesi onu bir daha gerçekleştirmeyeceği anlamına gelmez.

- Bir umuttur yaşamak!

- Bir p*ç olup imparator olmaktansa, onurlu bir hiç olmayı tercih ederim!

- Ya av olacaksın ya da avcı, ama asla avı avcıya götüren köpek olmayacaksın.

- Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar.

- Rehberi akıl olmayan hiçbir mücadele bir adım bile yol kat edemez.

- Bir gün beni boynu bükük görürseniz bilin ki yere düşen birini kaldırmak için boynumu eğmişimdir.

- Ben dayak yiyeceğimi bildiğim halde çamurla oynayan bir çocuktum. Ne kadar vurursan o kadar oynarım seninle hayat.

- Ben hayatımın hiçbir döneminde cezaevine düşmemek için dua etmedim. Ancak her gece mutlaka insanoğlunun eline düşmemek için dua ederim.

- Bir ülkenin sahibi olabilmek günlük gazetelerin üzerine (Türkiye Türklerindir) diye yazarak maalesef olmuyor.

- Cehennemde zebanileri beklerken de güleceğim ağladığımı göremeyeceksiniz gülüşümün tadını çıkarın.

- İnsanların özgürce konuşamadığı neredeyse Türk olmanın suç sayılacağı bir atmosferde tabi ki cezaevinde olmayı kendime bir şeref kabul ederim.

- Bence bu dünyadaki en bahtsız insanlar bir başkalarının kendi kaderleri üzerinde Söz sahibi olmalarına izin verenlerdir. Bana göre en bahtlı insanlar ise almış olduğu kararlarla kendi kaderinin efendisi olmuş kişilerdir.

- Çocukken meltem rüzgârı ve latin müziği eşliğinde bir hamağın üzerinde ağızlıkla soğuk bir içecek içmeyi hayal ederdim fakat meltem rüzgârlarını hayal ederken hayat bize devamlı fırtına gibi esti bende bütün hayallerimi kasırgaya fırtınaya göre ayarladım.

- Bu ülkenin parasını yani finansı Türklerde olmalı bu ülkenin sokaklarında huzur olmalı ancak bu şartlarda bu devletin bizim olduğunu söyleyebiliriz.

- Bir mafya babası olarak Türkçülük hareketine bu kadar hizmet edebildim. Acaba sizler o soylu unvanlarınızla ne kadar hizmet edip ne kadar bedel ödediniz.

İlginizi çekeceğini düşündüğümüz Asker Sözleri adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Söz Ara